Obchodní podmínkyDodavatelDenwoj Czech s.r.o.
B. Martinů 2082, 73801 Frýdek-Místek
IČ: 27800032
DIČ: CZ27800032
číslo bankovního účtu : 35-9306600237
kód banky : 0100
IBAN: CZ4701000000359306600237
SWIFT /BIC/ KOMBCZPPXXX

společnost zapsaná u KOS Ostrava v oddílu C, vložka č.52163

Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkům dodávat:
• Zboží nejvyšší kvality, které si zákazník objednal prostřednictvím elektronické nabídky.
• Zboží, které je v souladu s normami a hygienickými předpisy platnými na území EU
Email: na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů
Poštovné a balné při objednávce od 50,- Kč do 50000,- Kč je 142,- KČ v rámci ČR.
Poštovné při platbě předem na účet je 90,- Kč v rámci ČR.
Poštovné a balné při objednávce od 50,- Kč do 50000,- Kč je 328,- KČ v rámci SK.I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – obchodní společnosti Denwoj Czech s.r.o., B. Martinů 2082 , 738 01 Frýdek-Místek , IČO: 27800032 , DIČ :CZ27800032


II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Rozměry a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.krtimedite.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu, tak nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán).


III. Objednání zboží a uzavření smlouvy


Seznam zboží na stránkách www.krtimedite.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce „Dobírka“
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.


IV. Zrušení objednávky


Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění nebo úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje ( ust. § 53, odst.3 a § 53a občanského zákoníku).
b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.
c) Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky (viz. sekce kontakty).
d) Pokud zákazník opakovaně stornuje z jakéhokoliv důvodu svou objednávku, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat.


V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.krtimedite.cz jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Možnosti úhrady objednaného zboží:
- dobírkou
- bankovním převodem
- osobní odběr


VI. Dopravní podmínky a poštovné

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny (včetně DPH):

Způsoby dopravy:
Dopravu Vámi objednaného zboží nám zajišťuje Česká pošta. Osobní odběr je možný po telefonické domluvě. Viz kontakt.

Převzetí zboží:
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podepsáním dodacího listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Každá zásilka obsahuje účet a zpravidla i záruční list.

Dodací lhůty:
Zboží, které je skladem je odesláno zpravidla následující pracovní den, po obdržení Vaší objednávky, o čemž budete neprodleně informováni. Pokud zboží není skladem, dobu dodání písemně potvrdíme. Zboží je zpravidla doručeno do 1 dne(max.2 dnů) od odeslání. Zboží je odesíláno na dobírku nebo jen jako balík, pokud kupující zvolí "platbu převodem". Při platbě předem na bankovní účet je cena za dopravu nižší, než při platbě na dobírku.


VII. Záruka a reklamace

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a bývá zpravidla 2 roky.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním a údržbou

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Zásilky poslané zpět na dobírku (bez předchozí domluvy) budou odmítnuty.
Postup reklamace:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu Denwoj Czech s.r.o., B. Martinů 2082, 73801 Frýdek-Místek, (vždy nás před tím ale informujte)
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, tel. kontakt nebo email
4) přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Prodejce nebo dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo jiné vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.


VIII. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvySpotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst.8 téhož ustanovení občanského zákoníku.

Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci.

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží zaslány na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.


IX. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu a dodavatel je nepředává žádné další osobě.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na denwojczech@seznam.cz a tuto skutečnost oznámí dodavateli i telefonicky.


X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.


XI. Ostatní

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.